PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II

Written by admin. Posted in Uncategorized

Stałe oprocentowanie 0,56%!!!Bez prowizji i dodatkowych opłat!!!

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

W ramach Programu oferujemy:

POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w maksymalnej kwocie ok. 74 tysięcy złotych

Dla:

  • absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)
  • zarejestrowanych bezrobotnych

Stałe oprocentowanie jedynie 0,56 w skali roku. Przez pierwszy rok działalności Pożyczkobiorcy spłaca jedynie odsetki, które wyniósł około 40 zł.

Możliwość częściowego umorzenia pożyczki w przypadku starania sił dodatkowo pożyczki na nowe miejsce pracy.
Wsparcie dodatkowe w formie bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO,
W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
w maksymalnej kwocie ok. 22 tysięcy złotych

Dla:

  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • niepublicznych szkół,
  • niepublicznych przedszkoli,
  • żłobków lub klubów dziecięcych
  • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” uruchomiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Konsorcjum firm składające sił z: Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A i Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych wygrało przetarg na obsługę Makroregionu południowego i oferuje niniejsze produkty na podstawie umowy podpisanej 3 listopada 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

Podczas wypełniania wniosku online prosimy o wpisanie w okienku kod IW: IW016

Szczegółowe informacje od poniedziałku do piątku pod wskazanym poniżej numerem telefonu:

18440 81 63
ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
osoba odpowiedzialna: Mateusz Frączek

Po raz kolejny potwierdziliśmy najwyższą jakość naszych usług!

Written by Katarzyna Berdychowska. Posted in Uncategorized

Jako jedna z pierwszych Firm w Nowym Sączu otrzymaliśmy Znak Jakości  przyznany przez  Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach wieloetapowego procesu certyfikacji. Otrzymany Znak Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych potwierdza najwyższą jakość naszych szkoleń oraz profesjonalizm w ich realizacji.

certyfikat-znakjakosci

 

SARR S.A. wyróżniona przez Politechnike Łódzką!

Written by admin. Posted in Uncategorized

Z radością informujemy, iż nasza agencja została wyróżniona Certyfikatem Firma Przyjazna Nauce przez Politechnikę Łódzką. Certyfikat został przyznany za współpracę z Politechniką Łódzką przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego nt. zarządzania rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

sarr-fpn

Szkolenia w transporcie – finansowane przez Unię Europejską

Written by admin. Posted in Uncategorized

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o.
w partnerstwie z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców RENOMA, w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Projekt adresowany jest do osób dorosłych, zatrudnionych (z wyłączeniem umów cywilno-prawnych) w firmach z sektora MŚP, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego ziemskiego, Miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowotarskiego, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL, z branży transportowej, usługowej, budowlanej i handlowej.

Przewidywane formy wsparcia:

1. Szkolenie „Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika”,
2. Szkolenie „Obsługa żurawi HDS”,
3. Szkolenie „Prawo jazdy kat. C”,
4. Szkolenie „Prawo jazdy kat. E-C”,
5. Szkolenie „Prawo jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C”,
6. Szkolenie „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy”,
7. Szkolenie „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób”,
8. Szkolenie „ADR podstawowy + cysterny”,
9. Szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym”,
10. Szkolenie „Zarządzanie w transporcie”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych do wyczerpania limitu miejsc.
Szczegółowe informacje od poniedziałku do piątku pod wskazanymi poniżej adresami:

502-286-190
Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 2
(baza PKS, budynek B) pokój nr 12
Czynne w godzinach: od 1100 do 1700

889-716-485
Gorlice ul. Wróblewskiego 10
(Dom nauczyciela)
Czynne w godzinach: od 800 do 1600

10 lat Polski w Unii Europejskiej

Written by admin. Posted in Uncategorized

1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich.